آغاز همکاری فعالین اقتصادی ایران با گروه بین المللی تجارت اسلامی روسیه/ ایفای نقش محوری منطقه آزاد انزلی در مراودات خاورمیانه ای تجار مسلمان روسیه

آغاز همکاری فعالین اقتصادی ایران با گروه بین المللی تجارت اسلامی روسیه/ ایفای نقش محوری منطقه آزاد انزلی در مراودات خاورمیانه ای تجار مسلمان روسیه

گیل ابراز: با محوریت سفارت ایران در روسیه ، دکتر محمد ولی روزبهان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در نشست تخصصی بررسی سازوکارهای گسترش همکاری ها با بازرگانان کشور روسیه در پرتو برگزاری همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ ای که به میزبانی این منطقه