درخواست فعالین اجتماعی سنگر برای ثبت یک تونل قدیمی در آستانه تخریب

درخواست فعالین اجتماعی سنگر برای ثبت یک تونل قدیمی در آستانه تخریب

مردم محلی بخش سنگر در شهرستان رشت خواستار تسریع ثبت یک تونل قدیمی در سازمان میراث فرهنگی در این بخش شده اند،زیرا این احتمال وجود دارد که این تونل تاریخی به علت تعریض اتوبان توسط راهداری تخریب شود. گیل ابراز _ پس از وصول گزارش­های فراوان خبری پیرامون وجود یک بنای تاریخی در بخش سنگر