مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در دیدار با فرماندار شهرستان رشت:  پایداری اشتغال و فعالیت کارگاهها منتج به صیانت از تامین اجتماعی است

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در دیدار با فرماندار شهرستان رشت: پایداری اشتغال و فعالیت کارگاهها منتج به صیانت از تامین اجتماعی است

علی حسین نژاد، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان به اتفاق روسای شعب رشت با مهندس فتح اللهی فرماندار شهرستان دیدار و طی نشستی به تبادل نظر و گفتگو پرداختند. گیل ابراز: مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در این دیدار با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت استان تحت پوشش این سازمان است اذعان داشت: خرسندیم از اینکه