نماینده مجلس رشت:راه نجات و پیشرفت کشور در فعالیت های سیاسی احزاب است

نماینده مجلس رشت:راه نجات و پیشرفت کشور در فعالیت های سیاسی احزاب است

نماینده مجلس رشت :راه نجات و پیشرفت کشور در فعالیت های سیاسی احزاب است. دکترحسنی در ضیافت افطاری که به میزبانی شورای عمومی انجمن اسلامی مهندسان گیلان برگزارشده بود گفت: راه نجات و پیشرفت کشور در فعالیت های سیاسی احزاب است. وی گفت ما باید به احزاب احترام بگذاریم و تصمیماتی که احزاب میگیرند باید