معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد: فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منطقه آزاد انزلی در روزهای کرونایی/ توجه ویژه به کسب و کارهای کوچک و آگاهی بخشی به جوامع محلی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد: فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منطقه آزاد انزلی در روزهای کرونایی/ توجه ویژه به کسب و کارهای کوچک و آگاهی بخشی به جوامع محلی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: در دوره کرونا فعالیت های متنوعی برای حوزه های اجتماعی، فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد انزلی در نظر گرفته ایم تا کمترین خسارت را شاهد باشیم و در تلاشیم تا جامعه دچار انفعال، استرس و بی پروایی نشود. گیل ابراز / به گزارش اقتصاد۲۴ ,