اخذ مجوز قطعی فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور شهرستان های آستارا و رودسر

اخذ مجوز قطعی فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور شهرستان های آستارا و رودسر

اخذ مجوز قطعی فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور شهرستان های آستارا و رودسر در نشست اخیر هیات امنای منطقه یک فناوری مجوز فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور شهرستان های آستارا و رودسر به تصویب رسید.     با پیگیری‌های انجام شده و حمایت فرمانداران شهرستان‌های آستارا و رودسر موضوع اخذ مجوز قطعی فعالیت مراکز رشد واحدهای