فعالسازی كريدور شمال ـ جنوب با همکاری مناطق آزاد ايران و روسيه

فعالسازی كريدور شمال ـ جنوب با همکاری مناطق آزاد ايران و روسيه

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ به نقل از فرینا؛ نشست مشترک فعالسازی کریدور بین المللی شمال ـ جنوب با محوریت مناطق آزاد ایران و روسیه با حضور «سعید محمد» دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و جمعی از مدیران اقتصادی دولت روسیه در