احساس مسئولیت در قبال جامعه اصلی ترین ماموریت اصحاب رسانه

احساس مسئولیت در قبال جامعه اصلی ترین ماموریت اصحاب رسانه

احساس مسئولیت در قبال جامعه اصلی ترین ماموریت اصحاب رسانه گیل ابراز _ روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان در پیامی از مشارکت و همراهی خبرنگاران و فعالان رسانه در اشاعه فرهنگ بیمه ای در جامعه قدردانی نمود. در این پیام آمده است :خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه بعنوان بخشی از