انتخاب و تقدیر از فعالان حفاظت از تالاب ها

انتخاب و تقدیر از فعالان حفاظت از تالاب ها

گیل ابراز:مدیریت محیط زیست سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت پنجاهمین سالروز تاسیس کنوانسیون بین المللی تالاب ها (کنوانسیون رامسر) و همزمان با روز جهانی تالاب ها و هفته تالاب در کشور در نظر دارد تا از بین پژوهشگران و محققین، فعالان محیط زیست، دانش آموزان و جوامع محلی که اقدامات موثری در راستای حفاظت