دستیابی به سرانه استاندارد فضای سبز رشت با بهره برداری پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان

دستیابی به سرانه استاندارد فضای سبز رشت با بهره برداری پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان

شهردار رشت به همراه فرماندار شهرستان رشت و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از پروژه پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان بازدید به عمل آوردند و در خصوص چگونگی تسریع در عملیات اجرایی این پروژه، بازبینی طرح کاربردی و رفع موانع به بحث و گفتگو پرداختند. گیل ابراز _ به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و

حدود هشت هزار مترمربع فضای سبز رشت افزایش یافت

حدود هشت هزار مترمربع فضای سبز رشت افزایش یافت

میزان توسعه و افزایش فضای سبز شهری رشت در طول سال گذشته ۷.۹۹۸ مترمربع بوده است. گیل ابراز: رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت با بیان این موضوع گفت: میزان طراحی فضای سبز در سال ۹۹ حدود ۷۸.۲۳۸ مترمربع و میزان سطوح گلکاری هم ۴۳۰۵۵ مترمربع بوده است. علیرضا قانع گفت: