راه اندازی کلینیک تخصصی دیابت و فشار خون در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت

راه اندازی کلینیک تخصصی دیابت و فشار خون در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت

با هدف ارائه خدمات تخصصی به بیماران دیابت و پرفشاری خون ، کنترل عوارض ناشی از این بیماری ها و درمان صحیح و اصولی ، کلینیک تخصصی دیابت و فشار خون در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت راه اندازی می شود. دکتر قنبر پور سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان با اعلام خبر فوق