برچسب: فرماندار شهرستان صومعه سرا

⭕فرماندار شهرستان صومعه سرا: اتفاقی که در روز ۹دی افتاد باعث شد انقلاب ما به گونه ای بیمه شود 

⭕فرماندار شهرستان صومعه سرا: اتفاقی که در روز ۹دی افتاد باعث شد انقلاب ما به گونه ای بیمه شود  📶حقیقی ///پایگاه خبری گیل ابراز ◀️در واقع ۹دی یک آزمون برای…