برچسب: غلامعلی جعفر زاده

⭕نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در نشست هم‌اندیشی سازمان های مردم نهاد مطرح کرد/ مرجعیت واحد برای صدور مجوز سازمان‌های مردم نهادردستور کارقرارگیرد

⭕نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در نشست هم‌اندیشی سازمان های مردم نهاد مطرح کرد/ مرجعیت واحد برای صدور مجوز سازمان‌های مردم نهادردستور کارقرارگیرد ☸ نشست هم اندیشی سازمان…