برچسب: علی بهارمست ،سرپرست شهرداری رشت

⭕هفتاد و سومین جلسه شورای شهر رشت؛تدوین بودجه ۶۸۵ میلیاردی شهرداری رشت

🔘هفتاد و سومین جلسه شورای شهر رشت؛تدوین بودجه ۶۸۵ میلیاردی شهرداری رشت ✳حقیقی///پایگاه خبری گیل ابراز هفتاد و سومین جلسه شورای شهر رشت با موضوع ارائه بودجه ۶۸۵میلیاردی شهرداری رشت…