برچسب: عضو شورای اسلامی شهر رشت

تقدیر نماینده شورا در ستاد بحران شهرداری از سرعت عمل آتش نشانان شهر رشت

فاطمه شیرزاد نماینده شورای اسلامی‌ شهر رشت در ستاد بحران شهرداری از سرعت عمل آتش نشانان پرتلاش شهر رشت تقدیرکرد. گیل ابراز _ فاطمه شیرزاد نماینده شورای اسلامی‌ شهر رشت…