ظرفیت منطقه آزاد

در دیدار دکتر روزبهان با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ؛ توسعه همکاری ها با بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های موجود

دکتر محمد ولی روزبهان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان،با دکتر مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کشور دیدار…