برچسب: شهربازی قدس رشت

⭕با حضور علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی رشت/انعقاد تفاهم نامه احداث شهربازی پارک قدس رشت

⭕با حضور علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی رشت/انعقاد تفاهم نامه احداث شهربازی پارک قدس رشت قرارداد احداث شهربازی پارک قدس رشت با حضور…