برچسب: سمینار تخصصی شهرداران گیلان

🔴استاندار گیلان در دومین سمینار تخصصی شهرداران؛ نقش شهرداران در استفاده از فرصت های سرمایه‌گذاری بسیار مهم است

🔴استاندار گیلان در دومین سمینار تخصصی شهرداران؛ نقش شهرداران در استفاده از فرصت های سرمایه‌گذاری بسیار مهم است 🔻🔺️حقیقی///پایگاه خبری گیل ابراز استاندار گیلان نقش شهرداران را در استفاده از…