انتصاب عابدی محزون به عنوان سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

انتصاب عابدی محزون به عنوان سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

عابدی محزون به عنوان سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان منصوب شد. گیل ابراز: محمد رضا عابدی محزون به عنوان سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان منصوب شد. طی حکمی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان