باشگاه سپیدرود رشت تیم نامدار و دارای شناسنامه در کشور است

باشگاه سپیدرود رشت تیم نامدار و دارای شناسنامه در کشور است

سرپرست ورزش و جوانان گیلان: باشگاه سپیدرود رشت تیم نامدار و دارای شناسنامه در کشور است گیل ابراز _ آرمان سرپرست ورزش و جوانان استان گیلان با حضور در تمرینات تیم سپیدرود رشت با مالک، کادر فنی و بازیکنان تیم دیدار کرد. جهانبخش آرمان امروز با حضور در تمرین تیم فوتبال سپیدرود رشت از نزدیک