طی حکمی از سوی سرپرست هیات هاکی گیلان؛ معصومه رجبی سرپرست هیئت هاکی شهرستان رشت شد

طی حکمی از سوی سرپرست هیات هاکی گیلان؛ معصومه رجبی سرپرست هیئت هاکی شهرستان رشت شد

طی حکمی از سوی سرپرست هیات هاکی گیلان؛ معصومه رجبی سرپرست هیئت هاکی شهرستان رشت شد طی حکمی از سوی مرتضی یحیی‌پور مسروری، سرپرست هیات هاکی استان گیلان، معصومه رجبی به عنوان سرپرست هیئت هاکی شهرستان رشت منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری گیل ابراز، طی حکمی از سوی مرتضی یحیی‌پور مسروری، سرپرست هیات هاکی