مسابقات قهرمانی پرورش اندام شهرستان رشت برگزار شد

مسابقات قهرمانی پرورش اندام شهرستان رشت برگزار شد

سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان رشت گفت: مسابقات قهرمانى باشگاههاى پرورش اندام شهرستان رشت در روزهاى ٢٨ الى ٣٠ دى ماه با هماهنگى و كسب مجوزهاى مورد نياز از اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت ، شهردارى رشت ، نيروى انتظامى و شوراى تامين رشت به پایان رسید. گیل ابراز _ سید علی