سرپرست نائب رئیس هیئت انجمن ورزش های رزمی استان گیلان: هیچ مساله ایی نباید موجب ایستایی و توقف ورزش شود

سرپرست نائب رئیس هیئت انجمن ورزش های رزمی استان گیلان: هیچ مساله ایی نباید موجب ایستایی و توقف ورزش شود

مژگان شعبانی، سرپرست نائب رئیس هیئت انجمن ورزش های رزمی استان گیلان با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن در فعالیت های ورزشی گفت:مدتی است که شیوع ویروس کرونا تمام ابعاد زندگی اجتماعی را بر هم ریخته است و این اوضاع معلوم نیست چندین روز و ماه دیگر ادامه داشته باشد. مسئول سبک