سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری رشت منصوب شد

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری رشت منصوب شد

به گزارش گیل ابراز، طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت، مریم گل احضار به عنوان سرپرست حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری رشت منصوب شد. متن حکم به شرح زیر است: سرکار خانم مریم گل احضار با سلام و احترام نظر به سوابق و تجربیات شما در مباحث مالی و اقتصادی و