برگزاری شورای سلامت شهرستان مرزی آستارا

برگزاری شورای سلامت شهرستان مرزی آستارا

با حضور جمعی از معاونین ، مشاور ریاست و مدیران ستادی صورت گرفت؛ برگزاری شورای سلامت شهرستان مرزی آستارا/ از بررسی مشکلات و چالش‌های نظام سلامت تا بازدید متولیان سلامت از عرصه‌های بهداشتی و درمانی شورای سلامت شهرستان مرزی و بندری آستارا با حضور جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شبکه این شهرستان