انتصاب ژاله مرتضوی به عنوان سرپرست مرکز بهداشت رشت

انتصاب ژاله مرتضوی به عنوان سرپرست مرکز بهداشت رشت

با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ژاله مرتضوی به جای دکتر نورصالحی سرپرست مرکز بهداشت رشت شد گیل ابراز_ رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با صدور حکمی، دکتر ژاله مرتضوی به عنوان سرپرست مرکز بهداشت رشت منصوب کرد. ژاله مرتضوی به جای دکتر نورصالحی سرپرست مرکز بهداشت رشت شد به گزارش پایگاه خبری صفیر