علی مقصودی سرپرست مدیریت منطقه پنج شهرداری رشت شد

علی مقصودی سرپرست مدیریت منطقه پنج شهرداری رشت شد

سید محمد احمدی شهردار رشت طی حکمی علی مقصودی را به سمت سرپرست مدیریت منطقه پنج شهرداری رشت منصوب کرد. گیل ابراز: طی حکمی از سوی سید محمد احمدی شهردار رشت، علی مقصودی به سمت سرپرست مدیریت منطقه پنج شهرداری رشت منصوب شد. شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این مدیر شهرداری اظهار امیدواری