هاجر خرمدل سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت شد

هاجر خرمدل سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت شد

با ابلاغ شهردار رشت، هاجر خرمدل به سمت سرپرست مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت منصوب شد. گیل ابراز: جلسه معارفه هاجر خرمدل سرپرست جدید مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت با حضور جمعی از مدیران شهرداری رشت برگزار گردید. خرمدل از مدیران با تجربه شهرداری رشت بوده که پیش از این مسئولیت