سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری رشت منصوب شد

سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری رشت منصوب شد

گیل ابراز: سید محمد احمدی، شهردار رشت در حکمی سرپرست مدیریت برنامه و بودجه این شهرداری را منصوب کرد. بر پایه این حکم اسماعیل چراغی به عنوان سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری رشت منصوب شد. شهردار رشت در حکم خود برای این سرپرست جدید شهرداری آرزوی موفقیت نمود و اعلام کرد که امیدوار است