سرپرست فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری گیلان منصوب شد

سرپرست فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری گیلان منصوب شد

سید سجاد عبدالهیان به عنوان سرپرست فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری گیلان منصوب و جایگزین سعید زاهدی در این سمت شد. گیل ابراز: طی حکمی از سوی استاندار گیلان، سید سجاد عبدالهیان از کارمندان حوزه ارتباطات و IT استانداری گیلان به عنوان سرپرست فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری گیلان منصوب شد. گفتنی است،