سرپرست فرمانداری لنگرود : میزبانی شایسته ازدکتر روحانی ریاست محترم جمهوری، توطئه دشمنان را خنثی می کند

سرپرست فرمانداری لنگرود : میزبانی شایسته ازدکتر روحانی ریاست محترم جمهوری، توطئه دشمنان را خنثی می کند

🔴سرپرست فرمانداری لنگرود : میزبانی شایسته ازدکتر روحانی ریاست محترم جمهوری، توطئه دشمنان را خنثی می کند به منظورهماهنگی برای سفرریاست محترم جمهور به استان گیلان، نشست شورای اداری درسالن اجتماعات فرمانداری به ریاست سرپرست فرمانداری لنگرود برگزار شد. محمد رنجبر در این نشست اظهار کرد: مردم در پی این سفر قریب الوقوع آماده شنیدن