اتمام پروژه کمربندی مسکن مهر به میدان گیل تا سال آینده

اتمام پروژه کمربندی مسکن مهر به میدان گیل تا سال آینده

علوی: اتمام پروژه کمربندی مسکن مهر به میدان گیل تا سال آینده / اورهال کلیه ناوگان مدیریت بحران شهرداری رشت|فرماندار رشت: اقدامات انقلابی هزینه‌ دارد گیل ابراز _  اهمیت ورود مدیران انقلابی به عرصه کار و خدمت، بسته شدن منافذ بروز فساد در دستگاهها، اجرای طرحهای اولویت‌دار و رفع موانع و مشکلات پروژه‌های عمرانی با

وظیفه اصلی همه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص رعایت دستورالعمل های بهداشتی است

وظیفه اصلی همه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص رعایت دستورالعمل های بهداشتی است

‍ محمد حسن پور رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان شفت :وظیفه اصلی همه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص رعایت دستورالعمل های بهداشتی است. بخشداران بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سطح روستاها نظارت نمایند. 🔸از ظرفیت سپاه و نیروهای بسیج در تقویت تیم های نظارتی استفاده شود. 🔹جلسه ستاد مبارزه با بیماری