انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک پلیس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گيلان

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک پلیس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گيلان

تفاهم نامه همکاری مشترک بین فرماندهی انتظامی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي با هدف هم‌‌افزايي، مشاركت و همكاري‌هاي متقابل مبتني بر افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي منعقد شد. گیل ابراز _ تفاهم نامه همکاری مشترک فرماندهی انتظامی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي گيلان با هدف هم‌‌افزايي، مشاركت و همكاري‌هاي متقابل