فرمانده کل سپاه بر تسریع در روند احداث پروژه‌های علوم پزشکی گیلان تاکید دارد

فرمانده کل سپاه بر تسریع در روند احداث پروژه‌های علوم پزشکی گیلان تاکید دارد

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جمع خبرنگاران به تشریح دیدار خود با سردار سلامی پرداخت: فرمانده کل سپاه بر تسریع در روند احداث پروژه‌های علوم پزشکی گیلان تاکید دارد رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه سپاه بیش از تصورات و انتظارات به منافع عمومی می‌اندیشد و ممارست جدی در رفع کاستی ها