هدیه ویژه استاندار گیلان به تیم فوتبال شهرداری آستارا

هدیه ویژه استاندار گیلان به تیم فوتبال شهرداری آستارا

پاداشی که از آسمان برای دو تیم فوتبال آستارا رسید؛ هدیه ویژه استاندار گیلان به تیم فوتبال شهرداری آستارا پیش از بازی امروز مقابل مس شهر بابک در لیگ دسته اول فوتبال کشور گیل ابراز _جهانبخش آرمان گفت ؛ دکتر عباسی استاندار گیلان که به همراه دستیار ویژه پوتین رییس جمهور روسیه و به واسطه