برچسب: زمینهای فاقد سند رسمی

مساله ساخت و ساز در زمینهای فاقد سند رسمی با تدبیر جنابعالی قابل حل است

گیل ابراز: محمدحسن عاقل منش در حاشیه نشست چهارشنبه شورای اسلامی شهر رشت که به دلیل حد نصاب نرسیدن اعضا، تشکیل نشد، با تبریک میلاد باسعادت بانوی دو عالم حضرت…