روشهای ساده مدیریت برق در زمان پیک مصرف

روشهای ساده مدیریت برق در زمان پیک مصرف

روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان، روشهای ساده مدیریت برق در زمان پیک مصرف را منتشر کرد. گیل ابراز: در پیام تبلیغاتی این شرکت آمده است:توجه و به کار گیری روشهای ساده مدیریت مصرف در زمان پیک ، موجب بهره مندی همه از نعمت برق در روزهای گرم تابستان خواهد شد دستگاه تلویزیون را در