عملیات اجرای زباله سوز رشت سرعت می یابد

عملیات اجرای زباله سوز رشت سرعت می یابد

جلسه بررسی چگونگی ساخت زباله سوز با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، امامی مدیر عامل TTS و مدیرعامل شرکت مهندسی سیف بنا و سرپرست معاونت عمرانی شهرداری رشت برگزار شد. در این نشست دکتر حاج محمدی خواستار تسریع در فرآیند اجرای این پروژه شد. همچنین در این نشست مقرر گردید در آینده نزدیک