عضو شورای شهر رشت خواستار تسریع در احداث پارک بانوان رشت شد/ رشد و توسعه رشت در گرو همکاری شهرداری با قرارگاه خاتم الانبیاء

عضو شورای شهر رشت خواستار تسریع در احداث پارک بانوان رشت شد/ رشد و توسعه رشت در گرو همکاری شهرداری با قرارگاه خاتم الانبیاء

عضو شورای شهر رشت خواستار تسریع در احداث پارک بانوان رشت شد .وی رشد و توسعه رشت را در گرو همکاری شهرداری با قرارگاه خاتم الانبیاء قلمداد کرد. اختصاصی/گیل ابراز _ _سارا حقیقی _ رییس کمیسیون فرهنگی شورا در خصوص سفر اخیر رئیس قرارگاه خاتم الانبیاء به شهر رشت گفت: فعالیت مشترک عمرانی شورای شهر