رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شرکت سیمان خزر لوشان حضور یافت

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شرکت سیمان خزر لوشان حضور یافت

به منظور تسهیل فعالیت و رفع موانع تولید؛ رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شرکت سیمان خزر لوشان حضور یافت گیل ابراز _ در نشستی با حضور دکتر اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دکتر چگینی رئیس مجمع نمایندگان گیلان و نماینده مردم شهرستان رودبار ، دکتر فرزام صفت معاون اقتصادی استاندار گیلان