حمایت مجموعه مدیریت شهری از ورزشکاران گیلانی

حمایت مجموعه مدیریت شهری از ورزشکاران گیلانی

مسعود عباس نژاد عضو شورای شهر رشت در آیین افتتاح واحد دندانپزشکی و اصلاح ساختار هیات پزشکی ورزشی گیلان گفت : مدیریت شهری حامی حوزه ورزش و ورزشکاران است. گیل ابراز_ مسعود عباس نژاد عضو شورای اسلامی شهر رشت در آیین بهره برداری از بخش های دندانپزشکی، اصلاح ساختار و آمفی تئاتر هیات پزشکی ورزشی