رشت را به کارگاه سازندگی تبدیل کنید

رشت را به کارگاه سازندگی تبدیل کنید

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت گفت: در سال جاری رشت باید به کارگاه سازندگی تبدیل شود و شهرداران مناطق باید پیگیر امورات عمرانی و آسفالت باشند. گیل ابراز _ مسعود عباس نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در چهل و هفتمین جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر رشت،