انتقاد از روند بودجه بندی شورای رشت در سنوات گذشته

انتقاد از روند بودجه بندی شورای رشت در سنوات گذشته

انتقاد رییس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر رشت از غیر علمی بسته شدن بودجه در سنوات گذشته جلسه بررسی برنامه ۵ساله راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری در سال ۱۴۰۱ در کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت به ریاست دکتر سید شمس شفیعی برگزار شد. گیل ابراز،زهرا حقیقی(سارا حقیقی) اختصاصی _ رئیس کمیسیون