نخبگان و اساتید گیلان نقش بسزایی در فرهنگ سازی پیوند عضو در جامعه دارند

نخبگان و اساتید گیلان نقش بسزایی در فرهنگ سازی پیوند عضو در جامعه دارند

گیل ابراز؛ رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و رییس هیات مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان در نشست شورای عالی پیوند عضو استان گیلان گفت: نخبگان و اساتید گیلان و همچنین رسانه های جمعی نقش بسزایی در فرهنگ سازی پیوند عضو دارند. در این نشست دکتر علی نوبخت- رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس