چوگان در گیلان به ثبت می رسد

چوگان در گیلان به ثبت می رسد

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گیلان در دیدار با رئیس هیئت چوگان استان از ثبت چوگان در یکی از شهرهای گیلان خبر داد. گیل ابراز _ ولی جهانی مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان در دیدار با فرشید رزم پوش رئیس هیئت چوگان گیلان گفت؛ چوگان یکی از ورزش های است که