تخریب خانه بوکس گیلان کذب محض است

تخریب خانه بوکس گیلان کذب محض است

رییس هیات بوکس گیلان؛ تخریب خانه بوکس گیلان کذب محض است تلاش های ما برای فعالیت ورزشی بوکس بانوان ابتر مانده است تاکنون در هیچ زمینه ای به کسی باج نداده ام سارا حقیقی ،گیل ابراز _ نشست خبری رییس هیات بوکس گیلان با حضور خبرنگاران و جمعی از پیشکسوتان و شخصیت های بنام این