بسته شدن یک کارگاه غیرمجاز تولید آب میوه در رشت

بسته شدن یک کارگاه غیرمجاز تولید آب میوه در رشت

یک کارگاه تولید و بسته بندی آب میوه غیربهداشتی و بدون مجوز در رشت، امروز با حکم قضایی بسته شد. گیل ابراز/ به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ رییس مرکز بهداشت شهرستان رشت گفت: با گزارشی مبنی بر عرضه آبمیوه غیرمجاز به صورت گسترده در گیلان و بازرسی کارشناسان بهداشت محیط شهرستان رشت، یک کارگاه تولید