جاوید کاکایی رییس شورای شهرستان سیاهکل شد

جاوید کاکایی رییس شورای شهرستان سیاهکل شد

رییس شورای شهرستان سیاهکل با رای اعضای این شورا در فرمانداری سیاهکل انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری گیل ابراز ،جاوید کاکایی عضو شورای شهر سیاهکل به مدت یکسال با رای حداکثری اعضای شورای شهرستان، به سمت ریاست شورای شهرستان سیاهکل انتخاب شد. وی با مدرک تحصیلی کارشناسی تربیت بدنی ،رییس هیات مذهبی سید وارستان