برچسب: ریس ستاد دیه استان گیلان

برگزاری جشن گلریزان برای زندانیان جرائم غیرعمد گیلانی همزمان با ماه مبارک رمضان

🔴مدیر نمایندگی ستاد دیه گیلان خبر داد: برگزاری جشن گلریزان برای زندانیان جرائم غیرعمد گیلانی همزمان با ماه مبارک رمضان 🔻سارا حقیقی / اختصاصی /پایگاه خبری گیل ابراز به گزارش…

⭕مراسم قدردانی از زحمات ارزشمند”علی رضا یزدانی”مدیر اجرائی انجمن فرهنگی ورفاهی معلولین بینایی گیلان و رئیس جدید ستاد دیه استان گیلان برگزار شد

⭕مراسم قدردانی از زحمات ارزشمند”علی رضا یزدانی”مدیر اجرائی انجمن فرهنگی ورفاهی معلولین بینایی گیلان و رئیس جدید ستاد دیه استان گیلان برگزار شد ❎حقیقی/پایگاه خبری گیل ابراز به گزارش روابط…

⭕برگزاری مراسم قدردانی از زحمات ارزشمند”علی رضا یزدانی”مدیر اجرائی انجمن خدمات فرهنگی ورفاهی معلولین بینایی و رئیس جدید ستاد دیه استان گیلان

⭕برگزاری مراسم قدردانی از زحمات ارزشمند”علی رضا یزدانی”مدیر اجرائی انجمن خدمات فرهنگی ورفاهی معلولین بینایی و رئیس جدید ستاد دیه استان گیلان مراسم قدردانی از زحمات ارزشمند”علی رضا یزدانی”مدیر اجرائی…