برچسب: رویداد استارتاپی

🔴معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ برگزاری نخستین رویداد استارتاپ ویکند پزشکی و سلامت شمال کشور آبان امسال توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان

🔴معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ برگزاری نخستین رویداد استارتاپ ویکند پزشکی و سلامت شمال کشور آبان امسال توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان ◀حقیقی//پایگاه خبری گیل ابراز به…